Inne

Jakie zmiany zaszły w prawach pracowniczych w 2022 r. i co powinieneś wiedzieć jako pracownik?

W obecnym roku weszły w życie nowe zmiany w kodeksie pracy jako efekt wdrożenia do prawa krajowego unijnych dyrektyw dotyczących zatrudnienia i rodzicielstwa. Co zatem powinieneś wiedzieć jako pracownik?

Jak zmieniło się prawo pracy w 2022 r.?

– W obecnym roku zaszły nowe zmiany w zakresie przepisów prawa pracy i każdy pracownik powinien o nich wiedzieć. Co rzuca się w oczy w nowych przepisach?
– Nowością w 2022 r. jest dwudniowy urlop na opiekę nad członkiem rodziny, która uległ wypadkowi albo z innej przyczyny wymaga tego typu opieki. Urlop taki jest płatny w wysokości połowy stawki dziennej.
– Innym rodzajem nowego urlopu, który przewidziany jest w zmienionych przepisach pracy jest 6-dniowy urlop na opiekę nad niesamodzielnym członkiem rodziny. Co istotne, od 2022 r. tego typu urlop ma przysługiwać co rok. Więcej informacji o prawie pracy znajdziecie na https://www.legalalliance.pl/obsluga-prawna/prawo-pracy

Jakie zmiany zaszły w prawie pracy w 2022 r. do przypadku urlopu rodzicielskiego?

Spektakularną zmianą w istniejących już uprawnieniach pracowniczych w obecnym roku jest wydłużenie o 2 miesiące urlopu rodzicielskiego. Co więcej, w jego ramach możliwe jest również wydzielanie urlopu ojcowskiego. Jest to swoisty ukłon w stronę ojców, którzy w ten sposób mogą spędzić więcej czasu z dzieckiem, a jednocześnie mają zagwarantowany powrót do pracy.

Prawo pracy w 2022 roku – co jeszcze powinien powiedzieć Ci każdy prawnik?

Jeśli chodzi o nowe, istotne regulacje prawne, które weszły w życie w obecnym roku i odnoszą się do sytuacji pracowników to warto wiedzieć, że w obecnym roku znacznie trudniej będzie rozwiązać umowę o pracę zawartą z pracownikiem na czas określony. Od tej pory konieczne jest bowiem uzasadnienie przez pracodawcę tego typu działania i stanowi to istotną zmianę, ponieważ wcześniej, o ile nie zapisano innych postanowień w treści umowy, to na mocy ogólnych przepisów kodeksu pracy możliwe było rozwiązanie umowy pracy w przypadku pracownika z umową na czas określony bez konieczności wypowiedzenia. Obecnie przepisy znacznie bardziej dbają o interes pracowników, co z pewnością jest dla nich dużym atutem.