Wybory

Czym są wybory samorządowe?

Wybory samorządowe to duże wydarzenie dla każdego miasta czy mniejszej miejscowości, gdyż podczas tych wyborów są wybierane władze, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie danej miejscowości. W czasie wyborów do samorządów wybieramy swoich przedstawicieli, którzy będą nas reprezentować oraz będą podejmować w naszym imieniu decyzje.
Samorząd od zawsze kojarzy się z władzą, która jest bezpośrednio nas dotyczy, dlatego, że wybieramy prezydentów naszych miast oraz radnych, którzy będą tworzyć sejmiki. Poza tym – w mniejszych miejscowościach wybierani są burmistrze, który – przez 4 lata – będzie włodarzem miejscowości. Wybory samorządowe odbywają się na podobnej zasadzie, jak wybory do parlamentu, z tym, że w danym mieście mogą głosować jedynie jego mieszkańcy.