Polityka

Najbliższe wybory samorządowe w Polsce

W polskiej ordynacji wyborczej istnieją zapisy, które określają daty organizowania każdych wyborów. Zarówno wybory parlamentarne, jak i samorządowe są organizowane raz na 4 lata. Jednak jest to oficjalny zapis, gdyż – w przypadku wyborów parlamentarnych – mogą one być ogłoszone wcześniej, na mocy decyzji prezydenta, który może ogłosić datę nowych wyborów w razie niepowodzenia, w kwestii stworzenia rządu czy koalicji rządzącej.

Wybory samorządowe odbywają się raz na cztery lata, ostatnie wybory tego typu w Polsce miały miejsce w 2010 roku, a kolejne odbędą się w 2014 roku. Aby móc zagłosować, należy spełnić kilka warunków, w tym posiadać dowód, iż ukończyło się 18. rok życia, zameldowanie na terenie danej miejscowości oraz brak wpisu o karach ustanowionych prawomocnym wyrokiem.